Zajęcia w sekcjach

Od 01.10.2010 roku rozpoczęły swoją działalność sekcje: plastyczna (placówka GOK-u w Paniówkach) i taneczna, tudzież warsztaty: „Podróże po Europie” (placówka GOK-u w Gierałtowicach).

Od października w Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęły swoją działalność następujące sekcje plastyczna(placówka w Paniówkach) taneczna i warsztaty „Podróże po Europie” (placówka Gierałtowice)
Warsztaty „Podróże po Europie” prowadzone przez Annę Leszczyńską-Rożek
odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 17.00-18.30. Obecnie zapisanych jest 4 uczestników (wiek Szkoła Podstawowa). Na początkowych zajęciach chętni mieli już okazję poznać bliżej kraje będące kolebką kultury europejskiej czyli Grecję i Włochy, następnie Portugalię. Zajęcia rozpoczyna pogadanka na temat tego w jakim miejscu Europy znajduje się dany kraj, tak aby dziecko mogło bez problemu go umiejscowić na mapie oraz podać stolice.
Zajęcia są wzbogacone pokazem fotografii przedstawiających znamienną dla danego państwaarchitekturę. Dodatkowo dzieci samodzielnie wykonują rekwizyty i przedmioty nieodzownie związane z danym regionem, słuchają tradycyjnej muzyki i uczą się tradycyjnych tańców.
–Dzieci radzą sobie świetnie, są bardziej kreatywne niż my dorośli możemy sobie wyobrazić. Nie narzucam wizji, daję wskazówki, pokazuję przykłady. Dzieci same tworzyły np. maski weneckie, z dostępnych materiałów. – Anna Leszczyńska-Rożek.
Zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych warsztatach w planach m.in. Hiszpania, Belgia, Holandia i wiele innych krajów. Zapraszamy do zdobycia wiedzy oraz rozwijania swoich zdolności.

Pani Magdalena Trzęsiok prowadzi zajęcia plastyczne oraz taneczne.

W zajęciach tanecznych bierze udział 8 dziewczynek.
–Uczestniczki zajęć tanecznych radzą sobie bardzo dobrze, są naprawdę zdolne. Jestesmy w trakcie kończenia pierwszego układu tanecznego, wykorzystujemy w nim szarfy. – instruktor Magdalena Trzęsiok
Planowane również są układy z takimi rekwizytami jak pompony oraz krzesła!
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu wtorki oraz piątki od 15.30 do 16.45 na sali GOKu w Gierałtowicach.
Bardzo interesujące również są warszaty plastyczne w trakcie których dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i kreatywność. Do tej pory uczestnicy malowali na szkle, na tkaninach, koszulkach a także wykonywali kartki metodą witrażową. Obecnie przygotowywane są prace na kiermasz bożonarodzeniowy na którym będzie można dokonać zakupu świątecznych rękodzieł stworzonych przez dzieci.
Zapraszamy chętnych do rozwijania talenu plastycznego w każdy wtorek od 16.00-17.30na sali świetlicy

w Paniówkach.