Konkurs koron dożynkowych

Pomimo pandemii na skutek czego konieczne było odwołanie ogólnogminnych obchodów dożynkowych w 2020 roku, Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach ogłasza konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową. W poczuciu odpowiedzialności za pielęgnację ginącej tradycji tworzenia koron dożynkowych, jak również kultywowanie śląskich obyczajów i obrzędów ludowych oraz lokalnej historii i tradycji kulturowej w sołectwach naszej gminy.

Do pobrania – regulamin oraz karta zgłoszeniowa.

KLIKNIJ