9 września Światowy Dzień Recyclingu Baterii

Recycling baterii podobnie jak innych elektrośmieci jest niezwykle istotny dla planety. Obchodzony na świecie Dzień Recyclingu Baterii ma nam o tym przypominać. Data jest ustalona nie przypadkowo. 9 września 1737 urodził się Luigi Galvani włoski naukowiec, który przyczynił się do powstania baterii.  

Baterie znajdziemy w bardzo wielu urządzeniach, praktycznie codziennie korzystamy z takowych. Należy pamiętać, że jakichkolwiek baterii nie możemy wyrzucać do kosza. Powinny być one zutylizowane we właściwy sposób, gdyż zawierają takie substancje jak: ołów, kadm, nikiel czy lit.  Sposobem na zmniejszenie ilości tego rodzaju śmieci jest zastępowanie baterii, tam gdzie to możliwe akumulatorami. Baterie, które już przestają być użyteczne powinniśmy składować i wrzucać do pojemników do tego przeznaczonych. Tego typu pojemnik znajduje się np. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.