Wniosek – współorganizacja imprez

Informujemy, że wnioski o współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w 2022 roku należy składać do 15 listopada br. w biurze GOK, gdzie można uzyskać również bliższe informacje.

Formularz można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej (należy kliknąć w link poniżej) lub w biurze GOK – nr tel. 32 301 15 11

Wniosek oraz regulamin o współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem GOK
w Gierałtowicach do pobrania:

 

regulamin wspolorgani21

wniosek współorganizacja imprez -organizacje 2021