Rozdanie nagród w konkursie Klang

Nagrody i dyplomy w Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej rozdane! Jeszcze raz serdeczne gratulacje! Dziękujemy  za udział i zapraszamy ponownie.

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu „Klang”. Ze względu na domowy charakter nagrań związany z przeprowadzeniem konkursu online, w czasie rygorów związanych z pandemią, Jury z wyrozumiałością podeszło do kwestii technicznej nadesłanych utworów. Warto mieć to na uwadze, że oceniane były umiejętności a nie jakość nagrań. Jurorami w tym roku byli: muzyk Adam Szaruga, instruktor GOK Adrian Kopacz oraz dyrektor GOK Piotr Rychlewski.
I tak, po podliczeniu głosów, w kategorii szkół podstawowych dwie równorzędne nagrody specjalne otrzymują: Julia Rączka oraz Małgorzata Górzyńska.
Natomiast największą ilość głosów a tym samym Nagrodę Główną Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Klang” zdobywa: Ania Laskowska.
W kategorii szkół ponadpodstawowych mimo małej ilości uczestników, którzy stanęli w tym roku do rywalizacji, postanowiono docenić talent a tym samym przyznać nagrodę specjalną Zuzannie Lemantowicz.
Organizator postanowił przyznać jeszcze 3 wyróżnienia dla uczestników przejawiających szczególne predyspozycje sceniczne – są to: Natalia Lemantowicz, Karolina Wypych oraz Milena Kulik.
W „plebiscycie” publiczności, który zakończył się 11 czerwca (głosy oddane po terminie nie zostały uwzględnione!) wygrała Julia Niedziałkowska z ilością głosów 556. Tuż za nią była Milena Kulik z ilością głosów 515.
Wszystkich laureatów poinformujemy indywidualnie o sposobie odbioru nagród i wyróżnień.
Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.