Wniosek – współorganizacja imprez

Informujemy, że wnioski o współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w 2023 roku należy składać do 30 listopada br. w biurze GOK, gdzie można uzyskać również bliższe informacje.

Formularz można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej (należy kliknąć w link poniżej) lub w biurze GOK – nr tel. 32 301 15 11

Wniosek oraz regulamin o współorganizację przedsięwzięć kulturalnych i sportowych z udziałem GOKw Gierałtowicach do pobrania:

regulamin współorganizacje 2023

wniosek współorganizacja imprez – organizacje 2023