"RACZKOWIE PRZYSZOWICCY" – SUPLEMENT DO PIERWSZEGO WYDANIA KSIĄŻKI

Właśnie ukazał się suplement do głównego wydania książki Krystyny Grodoń p.t.:"RACZKOWIE PRZYSZOWICCY". Osoby zainteresowane proszone są o bezpłatne odebranie dodatku w siedzibie GOK-u.