Fitness dla początkujących

Celem zajęć jest propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacji ruchowej poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu.
UWAGA! – GRUPY PEŁNE.
Ze względu na ograniczenia związane z epidemią nie przyjmujemy nowych osób.
Grupa docelowa: młodzież i dorośli
Termin: wtorek lub środa 17.00-17.50
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach (sala na piętrze)
Koszt: 30zł/6 zajęć
Instruktor: Mirosława Mirańska-Baraniuk
Kontakt w sprawie zajęć: 32 301 15 12
REGULAMIN I ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH FITNESS DLA POCZĄTKUJĄCYCH
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego
Celem zajęć jest rozpropagowanie zdrowego stylu życia, rekreacji ruchowej poprzez różne formy fitnessu.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach „Fitness dla początkujących” jest wypełnienie kwestionariusza sanitarnego.
Opłata za uczestnictwo 30 PLN. (karnet 6 wejść, ważny 3 mies.)
Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty na konto firmy:
nr konta 10 8454 0001 2007 0038 4243 0001
Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie,
Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach, ul. Korfantego 7 B, 44-186 Gierałtowice
tytułem: imię i nazwisko, opłata za zajęcia fitness
Zasady bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego
Uczestnicy zajęć wakacyjnych „Fitness dla początkujących” w GOK:
1. Są zdrowi w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach, co poświadczają w pisemnym oświadczeniu o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia.
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m) oraz dezynfekcji rąk i przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
4. Wejście każdej osoby do placówki każdorazowo wymaga zdezynfekowania rąk płynem udostępnionym przy wejściu oraz zachowania bezpiecznej, min. 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w budynku. Każdorazowo mierzona będzie również temperatura termometrem bezdotykowym. Uczestnicy zdejmują maseczki po zajęciu miejsc.
5. W sali nie będzie używana klimatyzacja. Pomieszczenie będzie wietrzone.
6. Po użytkowaniu przez grupę sprzęt będzie dezynfekowany.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przyniesienia ze sobą własnej maty do ćwiczeń.
8. Uczestnicy przychodzą na zajęcia w stroju do ćwiczeń, na sali ubieramy jedynie obuwie zmienne.
9. Ograniczona ilość użytkowników-1 osoba na 7-10 m2 (strefa wydzielona dla każdego uczestnika liniami na podłodze).
10. Uczestnik zapisuje się na konkretny wybrany trening: wtorek 17.00 -17.50 lub środa
17.00-17.50.
11. Uczestnik jeśli jest to możliwe uprzedza o swojej nieobecności.
12. W sytuacji, gdy warunki atmosferyczne pozwolą zajęcia odbywać się będą w plenerze na terenie GOK.