Zaostrzenie obostrzeń!

Zawieszenie wszystkich prób i przygotowań do wydarzeń kulturalnych w GOK  Gierałtowice, w dniach od 22 marca do 9 kwietnia!