„Czary-mary” czyli magiczny pokaz iluzjonisty

Ostatnie wydarzenie cyklu „Letnie Animacje z Fundacją JSW” ściągnęło prawdziwe tłumy. W niedzielę 21 sierpnia Gminy Ośrodek Kultury w Gierałtowicach pękał w szwach.

Kto nie był niechaj żałuje! Pokaz iluzjonisty występującego pod pseudonimem  Pan Magiczny ( www.panmagiczny.pl )  dostarczył niezapomnianych wrażeń. Zarówno dzieci jak i ich opiekunowie obserwowali występ jak zaczarowani!
Występ magika został dofinansowany ze środków Fundacji JSW!