Przyszowice piórem i obrazem

Krystyna Grodoń, Edward J. Pyka
Cena: 65 zł

Monografia historyczna z roku 2012, stanowiąca kolejny etap poszerzania wiedzy o przeszłości Przyszowic.