RACZKOWIE PRZYSZOWICCY

Krystyna Augustyniak
Cena: 60 zł

Nowe, poprawione i uzupełnione wydanie publikacji jaka kilka lat wcześniej ukazała się nakładem Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
Nakład wyprzedany.