Śpiewnik Śląskich Pieśni Powstańczych

Cena: 5 zł

Jest to druga część serii wydawnictw przygotowanych w gminie Gierałtowice dla uczczenia obchodów 100-lecia powstań śląskich. Zbiór zawiera 27 utworów o tematyce patriotycznej zebranych przez prof.  Adolfa Dygacza, znanego etnografa, muzykologa, znawcy śląskiej kultury. Partytury zostały udostępnione przez Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie.