WIERNI POLSCE

Praca zbiorowa
Cena: 9,90 zł

Publikacja, która została wydana z okazji 100 rocznicy powstań śląskich. Praca zbiorowa. Autorzy poszczególnych tekstów: Lidia Pietrowska, Tadeusz Puchałka, Maria Grzelewska, Bronisław Marek Wiechuła, Stefan Duda.